นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้มอบหมายให้นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายวันสุกรี แวมามะ ป้องกันจังหวัดยะลา และผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ร่วมเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับหน่วยกำลังทหาร ตำรวจ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณจุดตรวจโดยรอบในเขตพื้นที่อำเภอเมืองยะลา ประกอบด้วย จุดตรวจท่าสาป จุดตรวจขุนไวย์ จุดตรวจปรามะ และจุดตรวจเมืองทอง โดยได้กำชับให้ใช้ความรัดกุมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันเหตุในห้วงเดือนรอมฎอน และช่วงที่มีการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2562

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

แบ่งปัน