นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและคณะ เป็นตัวแทนผู้ว่าราการ เข้าเยี่ยมชาวมุสลิมตำบลท่าอิฐ พร้อมกับร่วมรับประทานอาหารละศีลอด ซึ่งมีอิหม่ามมุญาฮิด ลาตีฟี (อิหม่ามประจำมัสยิดท่าอิฐ/กอฎีประจำจังหวัดนนทบุรี) , นายปรีดา เชื้อผู้ดี (ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/นายก อบต.ท่าอิฐ) , คณะผู้บริหาร อบต.ท่าอิฐ , คณะกรรมการมัสยิดท่าอิฐ , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน , สมาชิกสภา อบต.ท่าอิฐ , หัวหน้าส่วนราชการ อบต.ท่าอิฐ และชาวบ้านตำบลท่าอิฐ ให้การต้อนรับ โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรีเป็นแม่งาน และได้มอบอาหารเครื่องดื่มแก่พี่น้องชาวมุสลิมตำบลท่าอิฐเพื่อไว้ละศีลอดในเดือนรอมฎอน

แบ่งปัน