นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายจุมพต ตระกูลนุช วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจเยี่ยมมัสยิดให้ให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนชาวมุสลิมที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม มีนายสมพงษ์ มากมณี นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด โต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิด และประชาชนให้การต้อนรับ โดยจุดแรกที่ตรวจเยี่ยมมัสยิดมูวะห์ฮิดีน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าซัก ต่อจากนั้นเดินทางต่อไปยังมัสยิดนูรูลอิสลาม หมู่ที่ 6 ตำบลท่าซัก
นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝากความห่วงใยมาถึงพี่น้องชาวมุสลิมที่ประสบอุทกภัยทุกคน ในส่วนความเสียหายของมัสยิด ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช กำลังดำเนินการตามระเบียบเพื่อของบประมารณไปยังกรมการศาสนา เพื่อนำมาฟื้นฟูซ่อมแซมต่อไป โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบถุงยังชีพให้แก่โต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดด้วย สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมัสยิดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 6 แห่ง คือ อำเภอเมือง 2 แห่ง ท่าศาลา 2 แห่ง สิชล 1 แห่ง และอำเภอร่อนพิบูลย์ 1 แห่ง
แบ่งปัน