ค่ำวันที่ 20 ม.ค. 63 ที่บริเวณลานหน้ามัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดงานทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้และระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563 โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี นายกสมาคมกอรีแห่งประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธี มีทีมเข้าร่วมจากส่วนกลาง 12 คน และทีมจากภาคใต้ จำนวน 28 คน รวม 40 คน

สำหรับงานทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2563 ณ มัสยิดกลางปัตตานี เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลาม ได้ศรัทธา มีใจรักในการศึกษาอัลกุรอาน เพื่อที่จะได้นำหลักธรรม คำสั่งสอนในอัลกุรอานมาประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันตามครรลองและเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าต่างๆ และอาหารหลากหลายชนิดอีกด้วย

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

3

.

4

แบ่งปัน