พันเอก จิรศักดิ์ คงทน รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จำนวน 2 ราย พร้อมทั้งได้สอบถามปัญหาความเดือดร้อนในการใช้ชีวิตประจำวัน อีกทั้งได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในการดำเนินชีวิต โดยมีชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ กองร้อยทหารพรานที่ 3002 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และบัณฑิตอาสาในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม ดังกล่าว

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจยะลา มีความห่วงใยในสภาพความเป็นอยู่ สุขภาพของผู้ป่วย ผู้พิการ และครอบครัวที่มีฐานะยากจน จึงได้ลงพื้นที่เชิงรุก พร้อมการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเข้าช่วยเหลือ สำรวจความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ด้วยความเอาใจใส่ ในทุก ๆ ด้าน มุ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้พิการ และครอบครัวด้วย

ที่มา ThaiNews

แบ่งปัน