วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.วิศรุต เลาะวิถี รองประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศเยาวชน (คอตั่นหมู่) พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร โดยนายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ให้การต้อนรับ ซึ่งมีเยาวชนเข้าร่วม จำนวน 87 คน ณ ห้องประชุมปิติพัฒน์ ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

 

1

.

2

.

4

.

5

.

6

แบ่งปัน