pnoht600409001003701

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ พร้อมคณะเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ตามโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ เพื่อติดตามเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์ ดูสภาพความเป็นอยู่ เยี่ยมเยียนพูดคุยกับครอบครัวอุปถัมภ์และนักเรียนนักศึกษา พร้อมให้กำลังใจ ซึ่งเยาวชนได้ใช้ชีวิติอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์มาตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา มีนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ส่วนราชการ ภาคเอกชน และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีส่วนร่วมกับโครงการฯ ครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 30 ซึ่งรับเยาวชนมาอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ ในระหว่างวันที่ 5 เมษายน-19 เมษายน 2560 มีจำนวน 22คน ชาย 12 คน หญิง10 คน อาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ ในพื้นที่ อำเภอมวกเหล็ก จำนวน 4 ครอบครัว อำเภอเมืองสระบุรี จำนวน 4 ครอบครัว ที่ดูแลเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม และครอบครัวอุปถัมภ์อำเภอเมืองสระบุรี จำนวน 3 ครอบครัว ที่จะดูแลเยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งในระหว่างที่พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ ได้ศึกษาวิถีชีวิต วัฒนธรรมความเป็นอยู่ ของคนภาคกลาง รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

pnoht600409001003704

โดยตัวแทนเยาวชน ได้กล่าวว่า รู้สึกผูกพันและจะคงคิดถึงพ่อแม่บุญธรรม ในการที่จะต้องกลับไป ทั้งนี้พวกเราเยาวชนทุกๆ คน จะขอให้นำสิ่งที่ดีๆ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการมาร่วมโครงการในครั้ง นี้ จะนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และจะนำไปช่วยไปบอกต่อๆ กันว่าพี่น้องคนไทยในภาคอื่นๆ ยังคงห่วงใยพี่น้องชาวใต้ พร้อมนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดเผยแพร่ให้กับครอบครัวและเพื่อนๆในพื้นที่ ให้ได้รับรู้ต่อไปด้วย

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน