nsm15_112_1024x683

รองประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ โครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ ในจังหวัดชลบุรี

ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ พร้อมคณะเดินทางมาเยี่ยม เยาวชน และครอบครัวอุปถัมภ์ ในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะตรวจเยี่ยมจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ และร่วมมอบของที่ระลึก และทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน และครอบครัวอุปภัมภ์

ด้วยมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้ดำเนินการจัดโครงการ“สานใจไทย สู่ใจใต้”ดำเนินการมาแล้ว จำนวน 23 รุ่น และรุ่นนี้ เป็นรุ่น ที่ 30 โดยคัดเลือก เยาวชนจากพื้นที่ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ยากจน กำพร้า และกำลังศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ สถาบันปอเนาะ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชลบุรีได้รับการพิจารณา ให้คัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ ร่วมโครงการ จำนวน 8 ครอบครัว และครอบครัวศาสนาพุทธ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 ครอบครัว รับเยาวชนครอบครัวละ 2 คน รวม 26 คน ซึ่งได้เข้าพักอาศัยกับครอบครัวในจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 5 ถึง 19 เมษายน 2560 รวม 15 วัน ทั้งนี้ เพื่อให้เยาวชน นับถือศาสนาอิสลาม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโอกาส ศึกษา เรียนรู้ สภาพความเป็นอยู่ และวิถีชีวิตของครอบครัวมุสลิมในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเยาวชนเหล่านี้จะได้นำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากครอบครัวอุปถัมภ์ของชาวจังหวัดชลบุรี ไปปรับใช้ในพื้นที่ภาคใต้ต่อไป

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน