รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ พร้อมดูแลอำนวยความสะดวกการประกอบพิธีฮัจญ์แก่ผู้แสวงบุญชาวไทย

ที่โรงแรมฮิลตัน สูท นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย นายอับดุลรอฮิม ดาตูมะดา รองกงสุลใหญ่ ณ เมือง เจดดาห์ กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงการต่างประเทศ ได้ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบพิธีฮัจญ์ของพี่น้องมุสลิมมาโดยตลอด และอำนวยความสะดวกดูแลให้ความช่วยเหลือแก่ผู้แสวงบุญชาวไทยเป็นประจำทุกปี ซึ่งทางการประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้ให้โคว้ตาแก่ผู้แสวงบุญชาวไทย เดินทางประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน 13,000 คน และในปีนี้ พ.ศ.2561 (ฮ.ศ.1439) มีผู้แสวงบุญชาวไทยเดินทางประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน 7,851 คน โดยมีสายการบินซาอุดีอาระเบียแอร์ไลน์ และสายการบินไทย นำผู้แสวงบุญชาวไทย ลงไปยังท่าอากาศยานนานาชาตินครมาดีนะห์ และท่าอากาศยานเจดดาห์ ครบ จำนวน 7,851 คน ซึ่งขณะนี้มีจำนวนผู้แสวงบุญชาวไทยได้เดินทางเข้าสู่นครเมกกะ รวมแล้ว 5,851 คน

โดยสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ดำเนินการให้การต้อนรับแก่ผู้แสวงบุญที่เดินทางถึงท่าอากาศยานมาดีนะห์ และท่าอากาศยานเมืองเจดดาห์ทุกเที่ยวบิน และดูแลอำนวยความสะดวก เยี่ยมเยียนผู้แสวงบุญชาวไทยไปยังที่พักทุกแห่งทั้งนครมาดีนะห์ และนครเมกกะ ขณะเดียวกันทางสถานกงสุลใหญ่ ณ เมือง เจดดาห์ ได้ประสานงานกับทางการซาอุดีอาระเบีย เพื่อให้ผู้แสวงบุญชาวไทยมีความปลอดภัยตลอดช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้อย่างเต็มที่

ดนัย บาเหมสะอิ ศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทย กรมประชาสัมพันธ์
รายงานจากนครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

3

แบ่งปัน