ล่าสุด สำนักจุฬาราชมนตรี ได้เผยว่า เมื่อ 12 ก.ค. 2561 ณ อาคาร Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี กล่าวโอวาทและขอพร (ดุอาอฺ) ในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2561 (World HAPEX 2018) นายธนิตย์ อเนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ดร.ธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา ผู้แทนกงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา และผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

 

ที่มา : สำนักจุฬาราชมนตรี

 

11

.

13

.

14

.

15

.

16

.

17

แบ่งปัน