โรงเรียนมูลนิธิอาซิสสถานฯ เปิดทางเลือก 108 อาชีพให้นักเรียน จัดทัศนศึกษา ดูงาน “ NBT YALA”

วันนี้ (7 ก.ย. 61) คณะครู นักเรียน จากโรงเรียนมูลนิธิอาซิสสถาน ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จำนวน กว่า 40 คน ได้เดินทางมาทัศนศึกษา ดูงานที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา (NBT YALA) ในโครงการสถานประกอบการ 108 อาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมการถอดองค์ความรู้ที่เป็นเนื้อหาสาระหลักของแหล่งการเรียนรู้ ด้วยการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เนื้อหาหลักของแหล่งเรียนรู้จากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ซึ่งมี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของ NBT YALA ร่วมให้การต้อนรับ และนำชมการจัดรายการสด การทำงานของฝ่ายต่าง ๆ พร้อมบรรยายสรุป

นายนัสรี บินรัตแก้ว ครูรายวิชาการงานและเทคโนโลยีโรงเรียนมูลนิธิอาซิสสถานฯ กล่าวว่า วันนี้ (7 ก.ย. 61) ทางโรงเรียนฯ ได้นำนักเรียนสายศิลป์ ปี 5 จำนวน 38 คน และคณะครู จำนวน 4 คน มาศึกษาดูงานตามโครงการทัศนศึกษา 108 อาชีพ ซึ่งนักเรียนก็จะได้ดูกระบวนการผลิตสื่อโทรทัศน์ ทั้ง เบื้องหน้า เบื้องหลัง รวมทั้ง ได้สัมภาษณ์สอบถาม เจ้าหน้าที่ที่ทำงานอาชีพนี้โดยตรง ถือเป็นการแนะนำอาชีพให้กับนักเรียน ในขั้นต่อไป ที่นักเรียนจะไปศึกษาต่อเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

2

.

3

.

5

แบ่งปัน