รมช.มหาดไทย เป็นประธานพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2560

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2560 พร้อมฝากให้แสดงถึงเอกลักษณ์ของมุสลิมไทยที่ดีงาม ในฐานะที่เป็นทูตสันติภาพในการสร้างสันถวไมตรีกับประชาคมโลก

วันนี้ (24 ก.ค. 60) นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2560 ที่อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมกล่าวว่า รัฐบาลได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ตลอดมา เพื่อให้ชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย และได้ประกอบศาสนกิจอย่างมั่นใจ อย่างไรก็ตามการไปประกอบพิธีฮัจย์ นอกจากเป็นการไปประกอบศาสนกิจที่กำหนดไว้ในหลักศาสนาอิสลามแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ได้รู้จักและศึกษาเรียนรู้จากผู้คนจำนวนมาก

ดังนั้นขอให้ผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด แสดงเอกลักษณ์ของมุสลิมไทยที่ดีงาม รักษาศักดิ์ศรีมุสลิมไทยที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักสันติ เป็นต้น อีกทั้งในฐานะที่เป็นทูตสันติภาพในการสร้างสันถวไมตรีกับประชาคมโลก และจงภูมิใจเช่นเดียวกับคนไทยทั่วประเทศที่ภาคภูมิใจกับพี่น้องที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

ด้านนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การประกอบพิธีฮัจย์ เป็นบทบัญญัติของศาสนาอิสลามประการสำคัญ ในเทศกาลฮัจย์ทุกปีจะมีพี่น้องมุสลิมทั่วโลกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประมาณ 3 ล้านคน ซึ่งในปีนี้ (2560) มีชาวไทยมุสลิมรวมอยู่ด้วย จำนวน 8,833 คน เป็นชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 5,333 คน และในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1,448 คน

สำหรับเทศกาลฮัจย์ ประจำปี 2560 หรือฮิจเราะห์ศักราช 1438 เริ่มขึ้นในวันนี้ (24 ก.ค. 60) ซึ่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์จะเดินทางผ่านทาอากาศยานต่างๆ 4 แห่ง ในส่วนของผู้เดินทางจากท่าอากาศยานนราธิวาส ไปยังท่าอากาศยานมาดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย กำหนดไว้ 2 วัน รวม 4 เที่ยวบินมีผู้เดินทาง จำนวน 1,154 คน

ทั้งนี้กรมการปกครอง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้จัดให้มีพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ แก่ผู้เดินทางจากท่าอากาศยานนราธิวาส ซึ่งปีนี้ (2560) จัดขึ้นเป็นปีที่ 5

mnews170724084849001_947bbe67f3424969a8ec346ff09ae6d2

mnews170724084849001_ca5fcb73f3774b0e81b19ebee50ceb7e

แบ่งปัน