องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ลงมติให้จดจำเมืองเก่าของ Hebron และมัสยิดฮิบราฮิม ของ Hebron ในฝั่งตะวันตกเป็นมรดกโลก แม้ว่าจะมีความพยายามทางการทูตจากอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาคัดค้าน

กระทรวงต่างประเทศปาเลสไตน์ กระทรวงการท่องเที่ยวเทศบาลเฮบรอน และคณะกรรมการฟื้นฟูเฮบรอน แย้งว่าเมืองเก่าของเฮบรอน จำเป็นต้องมีการป้องกันอย่างเร่งด่วนจากการละเมิดของอิสราเอล

เมืองเก่าของเฮบรอน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของทหารอิสราเอลเต็มรูปแบบ เป็นที่ตั้งของชาวปาเลสไตน์ประมาณ 30,000 คน และผู้ตั้งถิ่นฐานของอิสราเอลประมาณ 800 คน ที่อาศัยอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกองกำลังอิสราเอล มัสยิด อิบราฮิม ซึ่งเป็นที่เชื่อกันว่าพระศาสดาอับราฮัมถูกฝังไว้ เป็นจุดโฟกัสของความรุนแรงเป็นเวลาหลายสิบปี เนื่องจากสถานที่นี้เป็นที่เคารพนับถือของชาวมุสลิมและชาวยิวและเป็นสถานที่สำคัญสำหรับกิจกรรมชาวไร่ของอิสราเอลในพื้นที่

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ถูกแบ่งเป็นโบสถ์และมัสยิดหลังจากที่ชาวอิสราเอลมาตั้งถิ่นฐาน ชาวอิสราเอล Baruch Goldstein สังหารหมู่ชาวปาเลสไตน์ในมัสยิด 29 แห่งในปี 1994 นับตั้งแต่การแบ่งแยกชาวมุสลิมได้ปฏิเสธการเข้าถึงพื้นที่ ในช่วงเทศกาลวันหยุดของชาวยิวและในทางตรงกันข้าม ป้องกันความรุนแรงจากการระเบิด

8-7 8-7-1 8-7-3

แบ่งปัน