เมื่อสิ้นสุดการสู้รบในโมซูลของอิรัก หน่วยงานเด็กแห่งสหประชาชาติ ยูนิเซฟได้เรียกร้องอย่างเร่งด่วนเพื่อขอความช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก 650,000 คน ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในช่วงสามปีที่ผ่านมา Hamida Ramadhani รองผู้แทนองค์การยูนิเซฟในอิรักกล่าวในแถลงการณ์ที่ส่งถึง Arab News ว่าถึงแม้ว่าการสู้รบในโมซูล กำลังจะจบลง แต่รอยแผลเป็นทางร่างกายและจิตใจของเด็ก ๆ ก็จะต้องใช้เวลาในการรักษา มีเด็กชายและเด็กหญิงประมาณ 650,000 คน ที่ยังอยู่ในฝันร้ายของโมลซูลและทนทุกข์ทรมานกับความรุนแรงในช่วงสามปีที่ผ่านมา

เมื่อพวกเขากลับมาที่บ้านเด็กบางคนไม่ได้อยู่ในห้องเรียนเป็นเวลาสามปี จะต้องเริ่มต้นการศึกษาใหม่ จนถึงปัจจุบัน UNICEF สนับสนุนการเปิดโรงเรียน 470 แห่งในตะวันออกและตะวันตกของโมซูล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเด็กจำนวน 364,500 คน

พลเรือนได้กลับไปที่เมืองโมซูล และกำลังดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหาย ซึ่งบางครั้งสหประชาชาติประมาณการของจะเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า 1 พันล้านเหรียญและใช้เวลามากกว่าหนึ่งปีในย่านตะวันตกที่มีการต่อสู้รุนแรงที่สุด

แบ่งปัน