วันนี้ (22 เม.ย. 62) นางลัดดา พุทธชาด คลังจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า สำหรับการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 ในรอบแรกของจังหวัดยะลา ห้าหมื่นกว่าราย ซึ่งคลังจังหวัดยะลาได้ส่งมอบให้ 8 อำเภอในพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ แล้วเสร็จไปกว่า 99 เปอร์เซ็นต์ ยังเหลือเพียงเล็กน้อย ซึ่งส่วนนี้จะมีผู้เสียชีวิต 100 กว่าราย รออยู่ที่คลังจังหวัดยะลา โดยทางคลังจังหวัดยะลาจะถือบัตรไว้จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2562 ก็จะส่งคืนตามเงื่อนไขที่กำหนด

นอกจากนี้ก็ยังมีบัตรเพิ่มเติมในส่วนของผู้พิการ หรือขณะทำการผลิตบัตร บัตรไม่สมบูรณ์ รูปถ่ายไม่ชัดเจน หรือกลุ่มคนที่ไม่เคยมีบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ซึ่งคลังจังหวัดยะลาได้รับมา จำนวน 1,803 ราย ขณะนี้ได้จัดส่งไปยังอำเภอทั้ง 8 อำเภอแล้ว ส่วนผู้ที่อยากทราบว่าตนเองจะอยู่ในกลุ่มนี้ หรือไม่ก็สามารถดูรายชื่อได้จากเว็บไซต์ หลังจากนี้ถึงปลายเดือนพฤษภาคม 2562 ถ้าไม่มีผู้ใดมารับทางอำเภอก็จัดส่งกลับมายังคลังจังหวัดยะลา โดยทางคลังก็จะดำเนินการแจ้งไปยังประชาชนที่มีสิทธิตามที่อยู่ที่ให้ไว้ผ่านทางไปรษณีย์ โดยจะรอถึงเดือนกันยายน 2562 ซึ่งหลังจากเซ็นรับบัตรไปแล้ว คลังจังหวัดยะลาก็จะเปิดบัตรให้ใช้ได้ภายใน 3 วันต่อไป

 

ที่มา : ThaiNew

 

2

.

4

.

3

แบ่งปัน