หลังจากได้มีสถานการณ์หมอกควันที่ปกคลุมในพื้นที่ภาคใต้ สาเหตุมาจากมีการเผาป่าในพื้นที่ประเทศอินโดนิเซีย ทำให้ขณะนี้บางจังหวัดของภาคใต้เริ่มมีผลกระทบแล้ว โดยเฉพาะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ จ.สตูล ซึ่งหากลมเปลี่ยนทิศ จ.ยะลา จะมีผลกระทบเช่นเดียวกัน

ซึ่งเรื่องดังกล่าว นายภาส เส็นโต๊ะเย็บ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยจังหวัดยะลา ระบุว่า ตามที่สถานการณ์หมอกควันเริ่มมาปกคลุมในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ สาเหตุมาจากการเผาไหม้บนพื้นที่บนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซีย โดยทิศทางลมเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัดมาในประเทศไทยทำให้มีผลกระทบครอบคลุมในพื้นภาคใต้

ในส่วนของ จ.ยะลา มีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ก่อนหน้านี้ จ.ยะลา ได้มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจากการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารคุณภาพอากาศใน จ.ยะลา ซึ่งจะมีจุดวัดอยู่ 2 จุด คือ ที่ อ.เมือง และ อ.เบตง ในส่วนพื้นที่ตัวเมือง จ.ยะลา ค่าอยู่ในเกณฑ์คุณภาพที่ดีอยู่ ส่วนในพื้นที่ อ.เบตง ค่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

ทั้งนี้ ด้วยความห่วงใยของนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้มีข้อสั่งการให้ สนง.ปภ.ยะลา ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ที่จะดูแลสุขภาพของประชาชน รวมถึงอำเภอ ส่วนท้องถิ่นต่างๆ ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบว่าสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่เริ่มเข้ามาแล้ว อาจจะไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มีการเตรียมความพร้อมทั้ง อุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือ หน้ากากอนามัยไว้ หากสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม พร้อมแนะนำประชาชนการออกกำลังกายในที่โล่งแจ้งต้องระมัดระวังตัวเองโดยเฉพาะเยาวชน ผู้สูงอายุ จะมีอาการป่วยอยู่ต้องดูแลเป็นพิเศษ สิ่งที่จังหวัดต้องขอความร่วมมือกับประชาชนคือในเรื่องของการเผาต่างๆ ในช่วงนี้ขอให้ประชาชนงดเพื่อไม่ให้ไปเร่งร้าวให้มีฝุ่นละออง ในพื้นที่ จ.ยะลา เพิ่มมากขึ้น และให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

แบ่งปัน