วันที่ 15 ก.ค.62 ณ หอประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา กรมประชาสัมพันธ์ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ จัดงานมหกรรมเยาวชนรักบ้านเกิด ตามโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2562 เพื่อมุ่งหวังพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายให้มีจิตสำนึกรักบ้านเกิด รักสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และศาสนกิจ ที่ถูกต้องตามหลักศาสนา ตลอดจนเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ โดยมี นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เป็นประธานเปิด นายดนัย บาเหมสะอิ ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม มี นางสุนิสา รามแก้ว ผอ.สวท.ยะลา นางสาวอุทัยวรรณ เดชสิงห์โสภา ผอ.สทท.ยะลา หัวหน้าส่วนราชการ ครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ เข้าร่วม

สำหรับภายในงานมีกิจกรรม อัญเชิญพระมหาคัมภีร์ อัรกุลอาน โดยตัวแทนนักกอรี นายฮุสเซ็น สาเมาะ ซึ่งเป็นนักกอรีรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันเวทีระดับอาเซียน เวทีสานเสวนา “ก้าวย่างที่สำเร็จ เพื่อฝัน เพื่อวันของเรา” โดยได้รับเกียรติจาก คุณธชย ประทุมวรรณ น้องเก่ง The Voic นักร้องนักดนตรีล่าฝัน น้องตา นางสาวแก้วรุ่ง หมัดบินเฮด ประธานกรรมการบริษัทหาดใหญ่ ที – ซ่ากรุ๊ป เจ้าของแบรนด์ชาปากยูน นักธุรกิจ “เศรษฐีน้อยร้อยล้าน” และนายบูคอรี อีซอ เจ้าของเพจดัง “แวรุ่งไปไหน” ร่วมพูดคุยเติมเต็มพลังด้านบวกให้กับเด็กเยาวชนลูกหลานชาวยะลา

นอกจากนี้มีการแข่งขันอานาซีด, การแข่งขันดิเกฮูลู, การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “เทิดไท้องค์ราชัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”, ประกวดชวนน้องท่องพุทธวัจน และประกวดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบของที่ระลึก และโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล แก่ทีมที่ชนะการแข่งขัน การประกวด พร้อมกล่าวปิดกิจกรรมมหกรรมเยาวชนรักบ้านเกิด ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562

#มหกรรมเยาวชนรักบ้านเกิด #สันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

 

ที่มา : ThaiNews

 

0

.

6

.

2

.

3

.

4

.

5

แบ่งปัน