กูโบร์ (สุสาน) บูเก๊ะซีรอ เขตเทศบาลนครยะลา ตั้งแต่ช่วงเช้าได้มีบรรดาชาวไทยมุสลิมทยอยเดินทางไปเยี่ยมเยียนบรรพบุรุษกันอย่างต่อเนื่อง ในวันรายอแน หรือ รายอหก ของพี่น้องชาวมุสลิม เพื่อรำลึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ

โดยแต่ละครอบครัว ก็จะร่วมกันทำความสะอาด ถากหญ้า รอบกูโบร์อ่านอัลกุรอาน ซิกรุลเลาะห์ (รำลึกถึงอัลลอฮฺ) สวดดูอาร์ ที่บริเวณหลุมฝังศพ ญาติพี่น้องของตัวเอง ทั้งนี้ชาวมุสลิมทุกคนได้สวมใส่หน้าหน้ากากอนามัย ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

วัน “รายอแน” หรือ รายอหก เป็นประเพณี และวิถีปฏิบัติ ที่ชาวมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยหลังจากที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเสร็จสิ้น และมีการฉลองวันรายออิดิ้ลฟิตรีไปแล้ว ในศาสนาอิสลามส่งเสริมให้ถือศีลอดต่ออีก 6 วัน ซึ่งเป็นการถือศีลอดสุนนะห์ (ตามความสมัครใจ และตามแบบอย่างศาสดา) เมื่อเสร็จสิ้นการถือศีลอดครบ 6 วัน ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะฉลองวันรายอหก หรือ รายอแน อีกครั้ง

สำหรับกิจกรรมในวันรายอหก จะมีการเดินทางไปทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ที่กูโบร์ (สุสาน) ทำความสะอาด จัดเลี้ยงอาหาร และอ่านอัลกุรอาน และซิกรุลเลาะห์ (รำลึกถึงอัลลอฮฺ) ทั้งนี้เพื่อเป็นการรำลึกถึงความตาย และขอพรให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ไปสู่การยอมรับจากองค์อัลเลาะห์ และอภัยโทษแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และยังเป็นการได้รับส่วนบุญจากลูกหลาน อีกด้วย

แบ่งปัน