ที่สนามโรงพิธีช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม มหกรรมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์และอาหารจังหวัดยะลา ภายใต้ชื่อ “โอ้โห ยะลา ยะลาครึกครื้น เศรษฐกิจคึกคัก” เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 12 ก.ค. 60 ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ปี 2560 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีนายกิจจา ไวชมภู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมด้วย

นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า จังหวัดยะลา มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่โดเด่นและมีความหลากหลาย รวมทั้งมีความสวยงามทางพหุวัฒนธรรมอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ทำให้จังหวัดยะลาเป็นจังหวัดที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีเสน่ห์ จังหวัดยะลาจึงมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม อันจะเป็นการดำรงไว้ซึ่งความยั่งยืนควบคู่กับการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการท่องเที่ยวที่สนุกสนาน ตลอดจนสร้างความสุขให้กับประชาชนและท่องเที่ยวจากพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการปลุกกระแสการท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลา รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และนักท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงบนเวทีชุด ร้อยเรียงอัญมณี ร้อยอเวจีเล่าเรื่องเมืองยะลา การแสดงของศิลปิน ดารา ได้แก่ สงกรานต์ รังสรรค์ , นุ้ย สุวีณา อาร์สยาม , จัสติน ผ่องอำไพ , ดิว พงศธร , เจสซี่ วาร์ด และวงดนตรี TMG มีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเสียงทอง การแสดงเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น กระประกวดดีร์ฮูลู , การประกวดทูตท่องเที่ยวเยาวชนยะลา , การประกวดแสดงคนตรีไทยสากล รวมถึงมีการออกบูธมอเตอร์โชว์จากค่ายรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ชื่อดัง , การจำหน่ายสินค้า OTOP อาหาร เครื่องดื่ม และสิ้นค้าอีกมากมาย

แบ่งปัน