วันที่ 17 เม.ย.60  กรมการจัดหางาน ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานในประเทศ 4 แห่ง เนื่องจากขอยกเลิกใบอนุญาตฯ หากใครจะร้องทุกข์ ให้แจ้งนายทะเบียนภายใน 30 วัน นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน ในฐานะนายทะเบียนจัดหางานกลาง เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศของบริษัทจัดหางาน สำนักงานจัดหางาน และห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนวน 4 แห่ง เนื่องจากได้ขอยกเลิกใบอนุญาต ฯ คือ

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดจัดหางาน บี เวอร์ ดี อินเตอร์ ใบอนุญาตเลขที่ น.1391/2556 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1/125 ซอยเอกชัย 66 แยก 2 ถนนเอกชัย เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

2. สำนักงานจัดหางาน กันตา ใบอนุญาตเลขที่ น.1375/2556 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 14/1 ซอยเอกชัย 66/4 ถนนเอกชัย หมู่ที่ 6 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

3. บริษัทจัดหางาน ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1545/2559 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 12/5 ซอย 126 ถนนรามคำแหง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

4. บริษัทจัดหางาน ที.แบทเทิ้ล เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1479/2557 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 3/207 ซอยสะแกงาม 14 แยก 2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

หากผู้ใดมีเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดหางานของบริษัทจัดหางาน สำนักงานจัดหางานและห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวให้รีบแจ้งนายทะเบียนจัดหางานกลางทราบภายใน 30 วัน เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป สำหรับ ผู้ที่ต้องการหางานควรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทจัดหางาน หรือตำแหน่งงานให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ เพราะอาจถูกหลอกจนเป็นเหตุให้ต้องเสียทรัพย์สิน สามารถสอบถามข้อมูล หรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์ /แจ้งเบาะแสการหลอกลวงคนหางานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1- 10 หรือที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน โทร. 02–248-6763 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694

แบ่งปัน