“วากัฟเพื่อเด็กกำพร้า” มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทยอยส่งความสุข มอบชุดรายอ 4,000 ชุด ให้เด็กกำพร้า ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไว้สวมใส่ในวันตรุษอีฎิ้ลฟิตริ

บรรดาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ที่ร้านวากัฟเพื่อเด็กกำพร้า ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้เร่งตัดเย็บชุดรายอ เพื่อส่งมอบให้กับเด็กกำพร้าก่อนที่จะถึงวันรายอ ในต้นเดือนมิถุนายน 2562 ตามโครงการตัดชุดรายอมอบเด็กกำพร้า เนื่องในโอกาสวันอีฎิ้ลฟิตริ 1440 ซึ่งร้านวากัฟเพื่อเด็กกำพร้า มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดขึ้นเพื่อมอบความสุขให้แก่เด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งแต่ละวันช่างตัดเย็บแต่ละคนก็จะตัดชุดรายอได้ถึง 7-8 ตัว โดยมีผู้ประสานงานนำเด็กกำพร้าจากพื้นที่ต่าง ๆ มาวัดตัวกันอย่างต่อเนื่อง

นายอิสมาอีล สาและ ผู้จัดการร้านวากัฟ เพื่อเด็กกำพร้า มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กล่าวว่า โครงการตัดชุดรายอ มอบเด็กกำพร้าเนื่องในโอกาสวันอีฎิ้ลฟิตริ ทางมูลนิธิฯ ดำเนินการมาเป็นปี ที่ 11 ซึ่งในปีนี้มีเป้าหมาย ตัดชุดรายอให้กับเด็กกำพร้า จำนวน 4,000 คน ทั้งสี่พันคนนี้ มีอายุตั้งแต่ 1 ปี ถึง 13 ปี ทั้งเด็กชายและเด็กหญิง โดยได้ทยอยมาวัดตัวตามพื้นที่ ซึ่งจะมีตัวแทน ผู้นำที่จะคอยอำนวยความสะดวก นำเด็กกำพร้าแต่ละจุดออกมาวัดตัวที่ร้าน

สำหรับช่างตัดเย็บก็จะเป็นแม่ ๆ ของเด็กกำพร้า โดยทางมูลนิธิฯ ก็จะจ่ายเป็นค่าจ้างให้ เพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ กว่าสองเดือนที่ได้ดำเนินการมา ตัดเย็บชุดรอยอ เสร็จไปแล้ว 3,700 ตัว ไม่กี่วันก็จะเสร็จเรียบร้อยทั้งหมด ช่วงนี้ก็เริ่มทยอยส่งขุดรายอดตามพื้นที่ต่าง ๆ แล้ว โดยก่อน 27 รอมฎอน ก็จะส่งมอบชุดรายอทั้งหมดให้เด็กกำพร้าได้ครบตามจำนวน

ในส่วนของทุนที่ทางมูลนิธิฯ ได้รับ ก็มาจากพี่น้องทั่วประเทศ ทั้งกรุงเทพฯ เชียงใหม่ สุโขทัย รวมทั้งพี่น้องใน 3 จังหวัด หลายภาคส่วน องค์กรภาครัฐ เอกชน ช่วยสมทบทุน เพื่อให้เด็กกำพร้า มีความสุข และได้มีชุดรายอไว้สวมใส่ในวันตรุษอีฎิ้ลฟิตริ

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

.

1

แบ่งปัน