“รอมฎอนนี้เพื่อเด็กกำพร้าและยากไร้ชายแดนใต้” มูลนิธิดารุลอินฟากเพื่อเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ ส.ต.ป. เปิดรับบริจาคทาน “ซะกาต : زكاة‎ : Zakat” เพื่อการช่วยเหลือเด็กกำพร้าและผู้ยากไร้จังหวัดชายแดนภาคใต้

>>>รายละเอียดโครงการเนื่องในเดือนรอมฎอน<<<
1.โครงการเลี้ยงอาหารละศิลอดและซอโฮร์
2.โครงการมอบทุนการศึกษา ทุนละ 500 บาท
3.โครงการมอบชุดรายอ ชุดละ 300 บาท
4.โครงการมอบถุงยังชีพ ชุดละ 300 บาท

สามารถร่วมบริจาคเงินได้ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาจะนะ
#ชื่อบัญชี มูลนิธิดารุลอินฟาก
#เลขที่บัญชี 471-0-54504-9

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 08-2266-8889

 

ที่มา : มูลนิธิดารุลอินฟาก เพื่อเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาสจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

2

.

3-1

.

4-1

.

5-1

.

6-1

.

7-1

.

8-1

.

9-1

.

10-1

แบ่งปัน