มุสลิมใหม่สามารถเอาเงินจากพ่อแม่ที่เป็นพุทธ (เงินได้จากการถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่1ได้มาหลายล้าน) ได้หรือไม่ อย่างไร ? พ่อแม่พี่น้องที่เป็นพุทธเขาอยากให้มากๆ (พ่อแม่เห็นใจเนื่องจากมุสลิมใหม่ฐานะลำบากมีลูกต้องเลี้ยง ไม่มีบ้าน ทำงานได้เงินเดือนไม่พอเลี้ยงครอบครัว เลยทำให้เกิดความขัดสน)

ตอบ      การที่คนหนึ่งอัลลอฮฺเปิดใจให้เขาศรัทธาและเข้ารับนับถืออิสลาม โดยที่พี่น้องและพ่อแม่ยังนับถือศาสนาเดิมอยู่ ความเป็นพ่อ แม่ ลูก และพี่น้องยังมีอยู่ สามารถรับและให้สิ่งของและเงินแก่กันได้ เพียงแต่ว่าเงินและสิ่งของนั้นต้องไม่ใช่เป็นสิ่งของหรือเงินต้องห้ามทางศาสนา ส่วนเงินที่ได้มาจากการพนันถือว่าเป็นเงินต้องห้าม ไม่อาจรับหรือให้ได้ ทว่า กรณีลูกที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ก็สามารถรับได้เพื่อรักษาชีวิต แต่ถ้าไม่ถึงกับมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดก็ไม่อาจรับได้ (วัลลอฮุอะอ์ลัม)

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
แบ่งปัน