วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นวันฮารีรายอ อีฎิลฟิตรี ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช (ฮิจ-เราะ-ศัก-ราช) 1440 ตามปฏิทินอิสลามว่า เป็นวันสำคัญของศาสนาอิสลาม เป็นวันเฉลิมฉลองของชาวมุสลิมทั่วโลก หลังจากที่ได้ถือศีลอดมาตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา โดยที่จังหวัดปัตตานีบรรยากาศวันฮารีรายอเป็นไปอย่างคึกคัก ในช่วงเช้ามีชาวไทยมุสลิมเดินทางมาร่วมละหมาด เนื่องในวันฮารีรายออีดิลฟิตรีตามมัสยิดเป็นจำนวนมาก

โดยเฉพาะที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นมัสยิดที่สวยที่สุดในประเทศไทย มีพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั้งชาย และหญิง ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ต่างแต่งกายด้วยเสื้อผ้าใหม่ และสวยงาม ตามแบบอย่างของอิสลาม พาบุตรหลานเดินทางมาเข้าร่วมละหมาด เนื่องในวันฮารีรายออีดิลฟิตรีกว่า 5 พันคน ซึ่งพิธีละหมาดถือเป็นพิธีที่สำคัญอย่างยิ่งในวันฮารีรายออีดิลฟิตรี ทั้งนี้ เพื่อขอประทานอภัยโทษต่อพระผู้เป็นเจ้า ต่อการกระทำบาปในรอบหนึ่ง 1 ปีที่ผ่านมา และเป็นการให้อภัยซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้เกิดความสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็ว เนื่องจากในห่วงที่ผ่านมา ยังคงมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต และรับบาดเจ็บหลายราย

หลังจากเสร็จพิธี ผู้เข้าร่วมละหมาดจะเดินทางกลับบ้านเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันฮารีรายอ ร่วมกับญาติพี่น้อง และขออภัยในสิ่งที่ได้ล่วงเกินซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งร่วม รับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งถือเป็นมื้อแรกของวันและเป็นมื้อเช้ามื้อแรก หลังจากที่ถือศีลอดมาตลอดเดือนรอมฏอน

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

4

.

3

แบ่งปัน