พอดีเรามีเครื่องสำอางค์ที่เหลือ และหมดอายุแล้ว ถ้าเราจะบริจาคแก่โรงพยาบาลที่รับบริจาคเครื่องสำอางค์เพื่อเอาไปแต่งหน้าศพ (ของคนไทยพุทธ) เราสามามรถบริจาคได้หรือไม่ เพราะเหตุใด ?

ตอบ      ต้องดูว่า การแต่งหน้าศพเป็นพิธีของศาสนาพุทธหรือไม่ หากเป็นพิธีกรรมหรือหลักการของศาสนาพุทธก็ไม่อาจร่วมเกี่ยวข้องได้ แต่ถ้าเป็นเรื่องทำให้ศพดูดีในสายตาของญาติก็ไม่น่าจะเป็นข้อห้ามใดๆ ในการที่เราจะบริจาคเครื่องสำอางดังกล่าว (วัลลอฮุอะอ์ลัม)

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
แบ่งปัน