pnoht600112001022601_12012017_041540 pnoht600112001022604_12012017_041540

นายมูฮัมหมัด ยะโก๊บ มุขมนตรีรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียและคณะ เดินทางเข้าพบนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โอกาสนี้ได้พูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน พร้อมกับฝากความห่วงใยไปยังพี่น้องที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส สำหรับการเดินทางมาในครั้งนี้เพื่อมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 ริงกิต จำนวน 4 แสนบาท โอกาสนี้ได้ร่วมพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และกล่าวขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ครั้งหนึ่งเคยลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบของอุปโภค บริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัยในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เมื่อครั้งที่เกิดเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปลายปี 2557 ที่ผ่านมา

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน