บรรดาอุละมาอฺ เช่น หะนะฟียะฮ์, ชาฟิอียะฮ์และหะนาบิละฮฺ แจงว่ามีสุนัตให้ทำการอ่านซูเราะฮ์ยาซีน ณ. คนใกล้ตาย เพราะท่านนบีกล่าวไว้ใจความว่า ท่านทั้งหลายจงอ่านยาซีนเหนือคนใกล้ตายของพวกท่าน

เช่นเดียวกันบรรดาอุละมาอฺ แจงว่าเพื่อให้ได้มาจากการลงเราะห์มัตและบะร่อกัต และเพื่อให้วิญญานออกจากร่างได้ง่าย วั้ลลอฮุ่อะอ์ลัม
 

ขอขอบคุณ อ.อาลี กองเป็ง

แบ่งปัน