มีคนๆหนึ่งเขาเป็นไทยพุทธ แต่เขาบอกคนหลายคนว่าเขาเป็นมุสลิมแล้ว แต่เขาทำบุญตักบาตรร่วมพิธีกับพระสงฆ์ อย่างนี้หมายความว่าอย่างไร ?

ตอบ      หมายความว่า เขาได้สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมแล้ว

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
แบ่งปัน