มาเลเซียกดดันให้รัฐบาลเมียนมาดำเนินการยุติการข่มเหงกลุ่มชาติพันธุ์โรฮีนจาและนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

นายไซฟุดดิน อับดุลลาห์ รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย กล่าวว่า ในฐานะที่เมียนมาเป็นสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน เมียนมาต้องทำตามกฎบัตรอาเซียน ที่ต้องเคารพเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมความยุติธรรมในสังคม แม้มาเลเซียยังคงยึดในหลักไม่แทรกแซงกิจการภายในของเมียนมา แต่มาเลเซียไม่อาจนิ่งเงียบในประเด็นชาวโรฮีนจาได้ พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมาจับตัวผู้กระทำมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม และให้ชาวโรฮีนจากลับไปใช้ชีวิตอย่างสงบ

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน