มาเลเซียจัดการประชุมว่าด้วยเรื่ออัลอักซอ และได้เรียกร้องให้ประเทศมุสลิมยุติความสัมพันธ์กับอิสราเอล

ผู้เข้าร่วมการประชุมอัลอักซอในมาเลเซียเรียกร้องให้ประเทศมุสลิมทั้งหมดตัดสัมพันธ์ทางการทูตและเศรษฐกิจกับอิสราเอล เพื่อกดดันให้ปลดปล่อยปาเลสไตน์และมัสยิดอัลอักซอ การร้องขอดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ประเทศอาหรับบางประเทศตั้งใจที่จะทำให้ความสัมพันธ์กับอิสราเอลมีความถูกต้องตามปกติ หลังจากที่สหรัฐฯได้รับรองอัลอักซอในฐานะเมืองหลวงของอิสราเอลและได้ตัดสินใจย้ายสถานทูตไปที่นั่นที่นั่น

วิธีเดียวที่จะปลดปล่อยมัสยิดอัลอักซอคือการตัดสัมพันธ์ทางการเมือง ธุรกิจและการศึกษากับอิสราเอล มติดังกล่าวถูกส่งไปยังนายกรัฐมนตรี Datuk Seri Najib Abdul Razak  และจะได้รับการขยายไปยังผู้นำประเทศมุสลิมทั้งหมดเพื่อดำเนินการติดตามต่อไป

แบ่งปัน