ดร.ซัลเลห์ ซาอีด เครุก รัฐมนตรีกระทรวงการสื่อสารและมัลติมีเดียของมาเลเซียกล่าวในวาระครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนว่า ชาติสมาชิกอาเซียนบรรลุเป้าหมายร่วมกันในด้านการค้า ความมั่นคง การศึกษา กีฬา และวิทยาศาสตร์ และมาเลเซียยึดมั่นในหลักการอาเซียนและเคารพสิทธิของประเทศสมาชิกตามจุดประสงค์การก่อตั้งสมาคมอาเซียน

นอกจากนี้มาเลเซียยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประเทศสมาชิก ด้วยการระดมทุนและทรัพยากรบุคคลภายในประเทศ โดยหวังว่ามิตรภาพระหว่างสมาชิกอาเซียนจะพัฒนาและคงอยู่ต่อไป

ดร.ซัลเลห์กล่าวด้วยว่า นับตั้งแต่ปี 2510 จนถึงปัจจุบัน มาเลเซียเข้าไปมีบทบาทสำคัญในเวทีโลกและประสบความสำเร็จอย่างมาก

แบ่งปัน