ปัญหาหมอกควันพิษมักจะเกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงฤดูแล้ว เมื่อมีการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกปาล์มน้ำมันและพืชอื่น ๆ ในอินโดนีเซีย ซึ่งทำให้ประเทศเพื่อนบ้านรอบ ๆ ไม่ค่อยพอใจ และล่าสุดไฟป่าในอินโดนีเซียทำให้เกิดควันพิษปกคลุมพื้นที่ในรัฐซาราวัก ทางตะวันออกของมาเลเซียในช่วงหลายวันที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสิ่งแวดล้อมของอินโดนีเซีย กล่าวว่า ดัชนีมลพิษในบางพื้นที่อยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองกูชิง เมืองเอกของรัฐซาราวัก ที่มีประชากรประมาณ 5 แสนคน เขากล่าวว่า มาเลเซียกำลังเตรียมการทำฝนเทียมเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันพิษ หากสภาพของเมฆมีความเหมาะสมจะเริ่มดำเนินการโปรยสารเคมีเพื่อทำฝนเทียนในทันที ทางด้านกรุงกัวลาลัมเปอร์ และประเทศสิงคโปร์ ก็ได้รับผลกระทบจากหมอกควันพิษเมื่อวานนี้ อากาศมีกลิ่นควันไฟแต่ดัชนีมลพิษยังอยู่ในระดับปานกลาง

 

ที่มา : สำนักข่าวไทย

แบ่งปัน