เคาลู๊ด อัล-ฟากีฮ์ (Kholoud Al-Faqiih) เป็นผู้พิพากษาหญิงแห่งศาลชาริอะฮ์คนแรกในเวสต์ แบ๊งค์ เขตยึดครองปาเลสไตน์ และเธอยังเป็นสตรีคนแรกในภูมิภาคตะวันออกกลาง ที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งนี้ด้วย หากนับย้อนไปว่า ศาลชาริอะฮ์นั้นมีมานานกว่า 1 พันปี ก็นับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่น่าสนใจมากทีเดียว

ไม่น่าแปลกใจเลย ที่มีการนำเรื่องของเธอไปทำสารคดีที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับผู้พิพากษา เพราะผู้พิพากษาอัล-ฟากีฮ์ เป็นบุคคลผู้ทรงเกียรติในกลุ่มผู้มีความรู้ด้านกฎหมายชาริอะฮ์ ซึ่งทำให้เธอได้รับการแต่งตั้งขึ้นสู่ตำแหน่งผู้พิพากษาอัล-ฟากีฮ์ เริ่มงานในอาชีพนักกฎหมายด้วยการช่วยเหลือสตรีที่ถูกละเมิด เนื่องจากกฎหมายชาริอะฮ์เข้าไปเกี่ยวข้องในประเด็นของสตรีและครอบครัว และเธอไม่เข้าใจว่า เหตุใดจึงไม่มีผู้พิพากษาที่เป็นผู้หญิงที่ชำนาญในเรื่องนี้สักคน

งานวิจัยของเธอเปิดเผยว่า สาเหตุที่มาไม่มีสตรีขึ้นเป็นผู้พิพากษา เป็นเพราะขนบธรรมเนียมและประเพณีนิยมในท้องถิ่นไม่เอื้อต่อการตั้งสตรีขึ้นในตำแหน่งนี้ แต่ไม่ได้มีปรากฏในหลักคำสอนของสำนักคิดฮานาฟี ซึ่งเป็นแนวทางตามความศรัทธาของมุสลิมในปาเลสไตน์ ซึ่งเมื่อเธอนำเรื่องนี้แจ้งแก่ ชี้คตัยเซียร์ อัล-ทามีมี หัวหน้าฝ่ายยุติธรรม ก็ทำให้เกิดความประหลาดใจมาก ที่กลายเป็นว่าผู้คนปฎิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี โดยไม่คำนึงถึงหลักการทางศาสนา ในที่สุด เขาได้แต่งตั้งเธอในตำแหน่งนี้เมื่อปี 2009

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ไม่ง่ายดายอย่างที่หลายคนคิด ดร.ฮุซาม อัล-ดีน อะฟานะฮ์ ผู้ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมนิยม ได้ให้สัมภาษณ์ และยืนยันว่า ผู้หญิงไม่สมควรมีตำแหน่งตุลาการ ยิ่งกว่านั้น ในการสัมภาษณ์เฉพาะหน้า ทั้งประชาชนธรรมดาและผู้มีอาชีพเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ก็มีความเห็นร่วมกันอย่างกว้างขวางในขนบธรรมเนียมนี้ โดยให้เหตุผลที่อิงความรู้สึกว่า เมื่อเปรียบเทียบระหว่างชายกับหญิง ฝ่ายหญิงจะมีจิตใจที่อ่อนไหวมากกว่า และนั่นไม่ใช่เอกลักษณ์ที่ดีของตุลาการอัล-ฟากีย์ กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ผู้หญิงต้องผลักดันตัวเอง ต้องพยายามมีบทบาท และมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ รวมทั้งต้องสั่งสอนคนรุ่นต่อๆ ไปว่า หญิงและชายมีสิทธิเท่าเทียมกัน

ที่มาของเนื้อหา : tangnamnews

แบ่งปัน