วันที่ 10 ก.ย. 62 นางลัดดา พุทธชาติ คลังจังหวัดยะลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดยะลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่ ณ ที่ว่าการอำเภอบันนังสตา ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เพื่อรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า ติดตั้งแอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน ชิม ช้อป ใช้” สำหรับเตรียมความพร้อมการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทย 10 ล้านคน คนละ 1,000 บาท ที่รัฐโอนให้ใน “เป๋าตัง G-Wallet 1” และเป๋าตัง G-Wallet 2 ที่รัฐชดเชยทุกการใช้จ่ายคืนให้อีกร้อยละ 15 สูงสุดรายละ ไม่เกิน 4,500 บาท

นอกจากนี้ยังมีจุดรับสมัคร ณ สำนักงานคลังจังหวัดยะลา รวมถึงมีการรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าติดตั้งแอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน ชิม ช้อป ใช้” แบบ One Stop Service ณ ร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการในเขตเทศบาลเมืองยะลา ซึ่งขณะนี้ จังหวัดยะลา มียอดรับสมัครผู้ประกอบการ ร้านค้าจำนวนทั้งสิ้น 228 ร้านค้า สำหรับในวันที่ 11-12 กันยายน 2562 ทางเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เพื่อรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า ติดตั้งแอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน ชิม ช้อป ใช้” ณ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอธารโต เวลา 09.30-12.00 น. ต่อไป

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

3

แบ่งปัน