กระทรวงกิจการอิสลามของซาอุดิอาระเบียได้เริ่มดำเนินการออกแบบมัสยิดจำนวน 14 แห่งจาก 50 แห่งในสไตล์มักกะห์ เพื่อเพิ่มเอกลักษณ์ของอิสลามบริเวณรอบ ๆ เมืองมักกะห์

ข้อตกลงดังกล่าวได้ลงนามระหว่างกระทรวงกับมูลนิธิการกุศลเพื่อสร้างมัสยิดในการออกแบบและฟื้นฟูมัสยิด 50 แห่งในเมืองมักกะห์ และเพื่อทบทวนโครงสร้างพื้นฐานและการบริการของเมืองและพื้นที่ Al-Mashaer

โครงการนี้ยังจะระบุคุณลักษณะทางเทคนิคและขนาดเพื่อสร้างมัสยิดให้โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่มีความศิลปะที่สะท้อนให้เห็นอดีต แต่อยู่ในโครงสร้างที่ทันสมัยใหม่

แบ่งปัน