คณะกรรมการมัสยิดอัสซุนนะฮ์ บ้านกาแป๊ะฮูลู มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบลูกอินทผาลัม เพื่อใช้ละศีลอดช่วงเดือนรอมฎอนแก่ผู้ต้องขังมุสลิมในเรือนจำอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

วันนี้ (27 พ.ค. 62) ที่เรือนจำอำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายซัมซูเด็น มะมิง ตัวแทนมัสยิดอัสซุนนะฮ์ บ้านกาแป๊ะฮูลู พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้นำศาสนาร่วมกันมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบลูกอินทผาลัม ไปมอบให้กับผู้ต้องขังมุสลิมในเรือนจำอำเภอเบตง เพื่อใช้ประกอบอาหารในการละศีลอด ช่วงเดือนรอมฎอน โดยมีนายพัศพงศ์ ใจคล่องแคล่ว ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอเบตง พร้อมเจ้าหน้าที่รับมอบสิ่งของดังกล่าว

นายซัมซูเด็น มะมิง ตัวแทนมัสยิดอัสซุนนะฮ์ บ้านกาแป๊ะฮูลู กล่าวว่า ในเดือนรอมฎอนขอเป็นกำลังใจแก่ผู้ต้องขังมุสลิม ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติศาสนกิจด้วยความยำเกรงต่อองค์อัลเลาะห์ ขอให้องค์อัลเลาะห์ให้พรพี่น้องมุสลิมได้ทำแต่สิ่งที่ดี ๆ ให้มีความอดทน อดกลั้นต่อสิ่งเร้า ทั้งทางกายภาพและจิตใจ รักษาและดำรงตนตามแนวทางศาสนา ใช้ช่วงเวลาของเดือนอันประเสริฐนี้ เป็นการเริ่นต้นชีวิตในทางที่ดี เพื่อกลับสู่ครอบครัวอันเป็นที่รัก และสร้างคุณประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว และสังคมต่อไป

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน