มัสยิดอัล – อัซฮาร์ ตั้งอยู่ใกล้กับประตูหลักของ UNP เป็นหนึ่งในอาคารที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในใจกลางวิทยาเขต UNP

ศูนย์การศึกษามัสยิด – UNP มัสยิดอัล – อัซฮาร์ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับประตูหลักของ UNP เป็นหนึ่งในอาคารที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในใจกลางวิทยาเขต UNP มัสยิดแห่งนี้อยู่ติดกับมัสยิดเก่าของอัลอัซฮาร์ที่จะถูกทำลายลง มัสยิดอัล – อัซฮาร์แห่งใหม่ประกอบด้วยอาคารสามชั้น ออกแบบโดย Azrul Harmen อาจารย์วิศวกรรมโยธา UNP

รูปแบบมัสยิดแห่งนี้ได้รับการออกแบบในรูปทรงสีเหลี่ยมมีโดมตรงกลาง ซึ่งประกอบกับโดมขนาดเล็กทั้งสี่ด้านของอาคาร

 

al-azhar-mosque-in-padang-indonesia-0

.

al-azhar-mosque-in-padang-indonesia

.

al-azhar-mosque-in-padang-indonesia-02

.

al-azhar-mosque-in-padang-indonesia-06

.

al-azhar-mosque-in-padang-indonesia-01

.

al-azhar-mosque-in-padang-indonesia-08

.

al-azhar-mosque-in-padang-indonesia-1

.

al-azhar-mosque-in-padang-indonesia-05

.

al-azhar-mosque-in-padang-indonesia-03

.

al-azhar-mosque-in-padang-indonesia-04