ที่มัสยิดนัจมุดดีนมัสยิดโบราณ 300 ปี บ้านควนลังงา หมู่ที่ 4 ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี นายเศวต เพชรนุ้ย ในอำเภอโคกโพธิ์ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้” ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี โดยเป็นไปตามโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนาให้เป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนไปสู่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง โดยมีการเกษตรจังหวัดปัตตานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเสวนาในครั้งนี้

โดยได้ร่วมพูดคุยถึงบทบาทของแต่ละฝ่ายที่สามารถจะบูรณาการการทำงานเพื่อสร้างสันติสุขชายแดนใต้ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมเสวนา ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์จริงจากชุมชนที่มีความเข้มแข็งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานี ร่วมถ่ายทอดเสียง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กระจายข่าวสารไปสู่สาธารณะได้รับรู้ประเด็นที่น่าสนใจ ในการนำไปต่อยอดขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อไป

#ประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ #พูดคุย #บูรณาการการทำงาน #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

3

.

4

.

5

.

6

แบ่งปัน