pnoht600305001004001_05032017_111325

นักปั่นจักรยานจากจังหวัดยะลา กว่า 300 คน โดยการนำของ นายยามาลูดิน อีแมดือเระ ได้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นร่วมงานการกุศล ซึ่งคณะกรรมการมัสยิดยาแมะกูแบลีเตาะ ร่วมกับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จัดงานกุศลขึ้นเพื่อสมทบทุนต่อเติมมัสยิด และชดใช้หนี้ที่ดินวากัฟ ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 ที่มัสยิดยาแมะกูแบลีเตาะ ซึ่งกิจกรรมปั่นการกุศลครั้งนี้ ใช้ระยะทางการปั่นประมาณ 10 กิโลเมตร ไป-กลับ จากปั๊มน้ำมัน ซัสโก้ (สายยะลา-บ้านเนียง) ไปยังถนนสายบ้านเนียง-ลำใหม่ และไปสิ้นสุดที่มัสยิดยาแมะกูแบลีเตาะ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางการปั่น

pnoht600305001004002_05032017_111325

นายอิสสมะแอ อิแต อิหม่ามประจำมัสยิดยาแมะกูแบลีเตาะ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นงานการกุศลของมัสยิด เพื่อหาทุนสมทบซื้อที่ดินวากัฟให้มัสยิด และสร้างตาดีกาให้แล้วเสร็จ เนื่องจากยังขาดงบประมาณจำนวน 1 ล้าน 5 แสนบาท โดยได้รับความร่วมมือจากชมรมจักรยานของจังหวัดยะลา ซึ่งได้มารวมกลุ่มกันกว่า 300 คน ปั่นจักรยานเติมน้ำใจสู่ มัสยิดยาแมะกูแบลีเตาะ โดยกิจกรรมจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2560 ซึ่งวันนี้ก็เป็นการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบก่อนที่จะมีการจัดงานการกุศลของมัสยิดดังกล่าว

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน