มัสยิดดารุ้ลคอยร๊อต จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2492 เป็นลำดับที่ 18 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่เลขที่ 18 หมู่ที่ 5 ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ดินที่ตั้งมัสยิดมีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา

 

dsc09638

 

นายสมศักดิ์ หมัดหมุด หรืออิหม่ามอีซา วัย 60 ปี เป็นอิหม่ามตั้งแต่ พ.ศ. 2547 เล่าว่า “มัสยิดดารุ้ลครอยร๊อต สร้างขึ้นเมื่อใดไม่มีการจดบันทึกไว้ แต่มีการบอกเล่าว่า ในปี พ.ศ.2200 ได้มีชนชาวมุสลิม จำนวน 7-8 ครอบครัวในตระกูลเดียวกัน ได้อพยพมาจากคลองกะจะ, บ้านป่า, หัวหมาก มาตั้งรกรากถิ่นฐานบริเวณริมคลอง 18 หลังจากมีประชาชนเข้ามาอาศัยอยู่รวมกันมากขึ้น ในปี พ.ศ.2350 โต๊ะกี โต๊ะวัง และประชาชนในชุมชน จึงได้ร่วมมือกันก่อสร้างอาคารมัสยิดเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการประกอบศาสนกิจและกิจกรรมของชุมชน ลักษณะอาคารเรือนไม้ ต่อมาได้สร้างเป็นอาคารคอนกรีต ซึ่งเป็นอาคารหลังแรกของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยโต๊ะกีหวังเสมียนได้นำดินในคลอง18 มาเผาเพื่อนำมาก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2390 ประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจเรื่อยมา จนกระทั่ง ในปี พ.ศ.2500 อาคารมัสยิดเริ่มมีสภาพชำรุดทรุดโทรม คณะกรรมการจึงมีมติให้สร้างอาคารมัสยิดหลังใหม่ขึ้น โดยมีนายแพทย์อนุวัฒน์ อิสระชัย เป็นผู้ดำเนินการ โดยขายที่นาของ โต๊ะกีเด ซึ่งบริจาคที่ดินที่หัวหมากจำนวน 6 ไร่ ไร่ละ 800 บาทในสมัยนั้น และได้นำเงินดังกล่าวมาสมทบกับเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธามาก่อสร้างอาคารมัสยิดจนเสร็จสมบูรณ์ ต่อมาได้มีจำนวนสัปบุรุษเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเนื้อที่อาคารมัสยิดไม่เพียงพอในการรองรับผู้คนที่มาประกอบศาสนกิจ คณะกรรมการของมัสยิด และคณะกรรมการมูลนิธิ โดยการนำของนายสุบิน มะติมุ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดในขณะนั้น และนายนูรีม มูฮำหมัด เป็นคอเต็บ ได้มีมติให้ต่อเติมอาคารหลังเก่าให้กว้างขึ้น และใช้ปฏิบัติศาสนกิจเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน”

 

dsc09623

 

มัสยิดดารุ้ลคอยร๊อตมี 2 ชั้น ลักษณะโปร่งโล่งสะอาดตา ดูกว้างขวาง มีความกว้าง20 เมตร ยาว 40 เมตร สามารถรองรับผู้ที่มาละหมาดได้ถึง 2,000 คน ทั้งนี้มีอาคารอเนกประสงค์ และโรงเรียนสอนศาสนาอยู่ในบริเวณเดียวกันด้วย

ปัจจุบันมีสัปบุรุษ 360 ครอบครัว จำนวน 1,715 คน แบ่งเป็นชาย 840 คน หญิง 875 คน และเด็ก 350 คน โดยผู้คนในชุมชนต่างมีความรักใคร่สามัคคีกัน มีความร่วมมือร่วมใจกันเมื่อมีการจัดงานมัสยิดหรือกิจกรรมต่างๆ ของมัสยิด เป็นชุมชนคลองสวยน้ำใสยังคงมีการพายเรือไปมาตามวิถีชาวบ้านสมัยก่อน

 

ลำดับอิหม่ามจากอดีต – ปัจจุบัน

  1. นายฮาซัน ยะก๊บ
  2. นายครูหร่น เกตุเลขา
  3. นายสุบิน มะติมุ
  4. นายสมศักดิ์ หมัดหมุด

 

dsc09630

.

dsc09613

.

dsc09621

.

dsc09617

.

dsc09616

.

dsc09686

.

dsc09680

.

dsc09671

.

dsc09674

.

dsc09676

.

dsc09598

.

dsc09599

.

dsc09600

.

dsc09602

.

dsc09668

.

dsc09654

.

dsc09647

.

s__48365573

.

s__48365571

.

s__48365574

.

s__48365575

.

s__48365572