วันนี้ (19 ก.ค. 60) ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน มรย.วิชาการ 60 : คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ สู่ Thailand 4.0 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ทั้งนี้เพื่อถ่ายทอดและให้บริการทางวิชาการแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น และเปิดประตูรั้วให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์และเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทางหนึ่งด้วย

แบ่งปัน