098832649602

อาหรับยาด รายงานว่า (1มี.ค.60) มหาวิทยาลัยนานาชาติมาเลเซีย Grants Custodian มอบดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขารัฐศาสตร์และรางวัลความสำเร็จที่โดดเด่นสำหรับการให้บริการศาสนาอิสลามและประเทศชาติแก่กษัตริย์ซัลมานแห่งซาอุดิอาระเบีย

มหาวิทยาลัยนานาชาติในมาเลเซียได้ต้อนรับผู้ปกครองสองมัสยิดอันศักดิ์สิทธิ์กษัตริย์ซัลมาน บิน อับดุลอาซิส อัลซาวุด มอบปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ในสาขาวิทยาศาสตร์ทางการเมือง(บริการศาสนาอิสลามและการดูแล) และได้มอบรางวัลเพื่อความสำเร็จที่โดดเด่นสำหรับการให้บริการอิสลามและมุสลิม

ในระหว่างพิธีที่จัดขึ้นในวันนี้(1มี.ค.) โดยมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติในประเทศมาเลเซียในเกียรติของผู้ปกครองสองมัสยิดอันศักดิ์สิทธิ์

243502968725 549701276654

เมื่อผู้ปกครองสองมัสยิดอันศักดิ์สิทธิ์มาถึง กษัติรย์ซัลมานได้รับมอบจากสุลต่านอะหมัด ชาร์ช แห่งรัฐปาหัง หัวหน้ารัฐธรรมนูญของมหาวิทยาลัยนานาชาติมาเลเซีย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาเลเซียอุดมศึกษาอิดริส โจโซะ และเจ้าหน้าที่

จากนั้นก็ทรงถ่ายภาพเพื่อบันทึกความทรงจำในครั้งนี้

ผู้ปกครองของสองมัสยิดอันศักดิ์สิทธิ์ลงในนามในบันทึกเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและการมีส่วนร่วมที่จะประสบความสำเร็จโดยมหาวิทยาลัยในด้านของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการรวมของวิธีการสอนศาสนาอิสลามในวิทยาศาสตร์ต่างๆ

จากนั้นธงทั้งชาติก็ได้ถูกโบกสะบัด

เริ่มแรกของพิธี มีการอัญเชิญคัมภีร์อัลกุรอานได้ถูกอ่าน

จากนั้นสุลต่านอะหมัด ชาร์ช แห่งรัฐปาหัง หัวหน้ารัฐธรรมนูญของมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติในมาเลเซียได้กล่าวสุนทรพจน์ในโดยที่เขาประกาศมอบรางวัลแก่ผู้ปกครองสองมัสยิดอันศักดิ์สิทธิ์การศึกษาระดับปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิทยาศาสตร์ทางการเมือง(บริการของศาสนาอิสลามและการดูแล) และให้รางวัลสำหรับความสำเร็จในการรับรู้ของความพยายามและผลงานของเขาในการให้บริหารอิสลามและมุสลิม

เขาเน้นว่า มหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจที่มอบปริญญาฯแก่ผู้ปกครองสองมัสยิดอันศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จที่ดีของเขาในทุกระดับ

จากนั้น, ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของผู้ปกครองทั้งสองมัสยิดอันศักดิ์สิทธิ์เป็นไฮไลต์ของเดือนมีนาคม

ผู้ปกครองของสองมัสยิดอันศักดิ์สิทธิ์ได้รับการศึกษาระดับปริญญาเอกกิตติมศักดิ์และได้รับรางวัลความสำเร็จจากสุลต่านอะหมัด ชาร์ช แห่งรัฐปาหัง

ผู้ปกครองสองมัสยิดอันศักดิ์สิทธิ์ยังได้รับของขวัญที่ระลึกในโอกาสนี้ด้วย

780154391072 845013997283

จากนั้นผู้ปกครองสองมัสยิดอันศักดิ์สิทธิ์กล่าวสุนทรพจน์ เขาเน้นว่า การศึกษาเป็นเสาหลักที่จำเป็นสำหรับการบรรลุแรงบันดาลใจของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามที่มีต่อความก้าวหน้าของความรุ่งเรือง และความก้าวหน้าการพัฒนาอารยธรรมในวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์และองค์ความรู้

กษัตริย์เน้นว่ามหาวิทยาลัยในโลกอิสลามมีความรับผิดชอบที่ดีในการดูแลและฟื้นฟูเยาวชนและยกระดับของการรับรู้ในความท้าทายที่ล้อมรอบประเทศอิสลาม นอกเหนือไปจากภูมิคุ้มกันพวกเขากับวิทยาศาสตร์และความรู้กับความคิดความคลั่งไคล้ ผู้ที่ทำร้ายที่กำหนดเป้าหมายการักษาความปลอดภัยของประเทศของตนรวมทั้งความสามารถและความสำเร็จของอารยธรรม

กษัตริย์ซัลมานชี้ให้เห็นว่าทุกมหาวิทยาลัยในโลกอิสลามมีความรับผิดชอบสูง ความจริงของศาสนาอิสลามและภาพที่สดใส นอกเหนือไปจากการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคตลอดจนการวิจัยและการศึกษาที่จะช่วยให้รับสมัครเยาวชน ประเทศที่มีบทบาทเป็นผู้บุกเบิกและถ่ายโอนความเชี่ยวชาญในทุกประเทศของโลกอิสลามและโลก

มีเจ้าชาย รัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

The International Islamic University in Malaysia granted here today Custodian of the Two Holy Mosques King Salman bin Abdulaziz Al Saud a honorary doctorate degree in the political science (service of Islam and moderation) and outstanding achievement award for serving Islam and Muslims.

แบ่งปัน