วันที่ 29 สิงหาคม 2562 พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 นำกำลัง 3 ฝ่าย ลงพื้นที่ตรวจสอบแผงรับซื้อทุเรียนตลาดมลายูบางกอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความเชื่อมั่นแก่พ่อค้าแม่ค้าที่รับซื้อทุเรียนและประชาชน ขณะที่บรรยากาศการซื้อขายทุเรียนยังคงคึกคัก

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดเผยว่า การมาเยี่ยมย่านรับซื้อทุเรียนมลายูบางกอกในครั้งนี้ สังเกตได้จากบรรยากาศในย่านนี้ มีความคึกคักเป็นอย่างมาก วันนี้เจ้าหน้าที่ทั้ง 3 ฝ่าย ได้มาให้กำลังใจ แม้ในช่วงที่ผ่านมาจะมีเหตุการณ์ที่สร้างความหวั่นวิตกให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ค้า ซึ่งตนเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้สั่งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งมีการจัดกำลังพลผลัดเปลี่ยนดูแลพื้นที่เพิ่มมากขึ้น เพราะถ้าพื้นที่มีความปลอดภัย ก็จะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อมาก ราคาทุเรียนก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน จะเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังเพิ่มมาตรการเบอร์โทรสายด่วนแจ้งเจ้าหน้าที่หากเกิดเหตุร้าย โดยติดประกาศแจ้งกระจายตามจุดต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และมั่นใจในความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งประชาชนสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ด้านนายวีรยุทธ โภคบูรณ์ พ่อค้ารับซื้อทุเรียนจากจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ตนเองรับซื้อทุเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มา 13 ปี ซึ่งแผงนี้เป็นแผงที่ตนเองได้เช่ากับเจ้าของ เพื่อเป็นพื้นที่รับซื้อทุเรียนจากชาวสวน โดยเวลาที่ชาวสวนจะมาส่งทุเรียนนั้น จะเป็นช่วงเวลา 16.00-05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นชาวสวนที่เป็นลูกค้าประจำ ด้านการรักษาความปลอดภัยที่ผ่านมา ก็มีเจ้าหน้าที่มาคอยสอดส่องดูแลเป็นประจำ ตนเองก็รู้สึกเชื่อมั่น และมั่นใจในระดับหนึ่ง วันนี้รู้สึกดีใจที่ได้พบท่านแม่ทัพภาคที่ 4 ขอบคุณที่มาคอยดูแล และสร้างความเชื่อมั่นในด้านต่าง ๆ กับตนเองและประชาชนในพื้นที่

จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ย่านเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดยะลา เพื่อพบปะตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ทหาร , ตำรวจ , ทสปช. และอปพร. ที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเขตย่านธุรกิจ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์และวางแผนการทำงานอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของทุกคน ซึ่งทุกวินาทีต้องอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มากยิ่งขึ้น

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน