วันที่ 12 ม.ค. 63 พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผบ.ศปก.ทภ.4 ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน และมอบนโยบายการเพิ่มมาตรการเข้มงวดการตรวจคนเข้าเมือง โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนเข้า – ออก ให้ยึดถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมตรวจระบบการทำงานตรวจคนเข้า – ออก ด่านข้ามแดนไทย – มาเลเซีย ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเข้มงวดในมาตรการป้องกัน ตรวจสอบคนเข้า – ออกอย่างจริงจังด้วยระบบเทคโนโลยีไบโอเมทริกซ์ที่ต้องได้รับการประสานความร่วมมืออย่างจริงจังกันของทุกภาคส่วน ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง เพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรม การก่อเหตุด้วยข้อมูลที่ได้รับ ระบบไบโอเมทริกซ์ ก็จะสามารถตรวจจับใบหน้าว่าเป็นบุคคลตามหมายจับได้ พร้อมสกัดกั้นไม่ให้มีการลักลอบนำสินค้าและผลิตผลทางการเกษตรจากนอกประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด รวมถึงวัตถุต้องสงสัย และสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบที่จะนำมาซึ่งความไม่ปลอดภัยของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนเข้า – ออก ด่านทุกด่านให้ยึดถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องให้ถูกต้องตามกระบวนการ เพื่อช่วยกันป้องกันและป้องปรามการเข้ามาซึ่งสิ่งผิดกฎหมายในราชอาณาจักร

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ด่านตรวจคนเข้าเมืองถือเป็นด่านแรกที่สกรีนคนเข้า – ออกประเทศ ถือเป็นเกราะที่สำคัญต้องอาศัยการทำงานอย่างจริงจังและเป็นระบบ การตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายต้องเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ผมเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ทั้งขั้นตอน กระบวนการทำงาน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ขอให้ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ให้มากที่สุด ให้ประชาชนได้รับความสะดวก และไม่ทิ้งความปลอดภัย ซึ่งสองสิ่งนี้จะต้องทำคู่ขนานกันไป บางอย่างผ่อนปรนได้ก็เพื่อไม่ให้กระทบต่อเศรษฐกิจตามแนวชายแดน พร้อมทั้งจะต้องสร้างความเข้าใจต่อผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ให้เข้าใจถึงความจำเป็นในการเพิ่มความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งทุกหน่วยจะต้องบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และขออภัยในความไม่สะดวก ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในประเทศด้วย

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

3

.

4

.

5

แบ่งปัน