อุณหภูมิในภาคกลางและภาคตะวันออกของซาอุดิอาระเบียสูงถึง 53 องศาเซลเซียสเป็นครั้งแรก นับเป็นปรากฏการณ์หายาก สำหรับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่มากถึง 50 องศาเซลเซียส โดยในเมืองเจดดาห์เคยมีสภาพอากาศที่ร้อนจัดถึง 52 องศาเซลเซียส ในปี 2015 และ 2010

ประธานสภาอุตุนิยมวิทยาและสิ่งแวดล้อม (PME) ได้มีคำเตือนออกมาทุกวันเกี่ยวกับการสัมผัสกับแสงแดดเป็นเวลานานซึ่งจะส่งผลอันตรายร้ายแรง สภาพอากาศที่มีความร้อนสูงนี้ ทำให้กระทรวงแรงงานและการพัฒนาสังคมออกกฎห้ามทำงานในที่แจ้งตั้งแต่เที่ยงวันจนถึง 3 ทุ่ม ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ถึง 15 กันยายน โดยกระทรวงได้มีการตรวจสอบในช่วงเวลาที่ผ่านมาและพบว่ามีหลายบริษัทที่ละเมิดข้อห้ามนี้

แบ่งปัน