ท่านติรมิซีย์กล่าวว่า ท่านซอและห์บินอับดุลเลาะห์ ได้เล่ากล่าวแก่พวกเรา อะบูมุอาวิยะฮ์ได้บอกกล่าวแก่พวกเรา จากอัลวะซอฟีย์จากท่านอะฏียะฮ์จากท่านอะบีสะอีดจากท่านนบี(ซ.ล.) กล่าวว่า:

ผู้ใดกล่าวขณะลงนอนยังที่นอนของเขาว่า..

อัสตัฆฟิ่รุ้ลลอฮั้ลละซี..ลาอิลาฮะอิ้ลลาฮุวั้ลฮัยยุ้ลกอยยูม..วะอะตูบุ่อิลัยฮ์ (3 ครั้ง)

อัลลอฮฺทรงอภัยโทษในบาปทั้งหลายของเขา..ถึงแม้ว่ามันจะมากมายเท่าฟองของน้ำทะเล..

ถึงแม้นจะมากหลายเท่าจำนวนใบไม้ ถึงแม้นว่ามันจะมีจำนวนที่มากมายเท่ากับทรายซึ่งทับถมกันอยู่ และถึงแม้นว่ามันจะเท่ากับจำนวนวันในโลกดุนยา

จากฟะฎีละฮ์ซึ่งถูกบันทึกในอัษการ..และบันทึกในฟะฎีละฮ์ของชัยค์บินบาส ส่วนท่านอั้ลบานีย์แจงว่าฏ้ออีฟ

ส่วนผม กล่าวก่อนนอนทุกครั้งอั้ลฮัมดุลิ้ลละฮ์ ไม่ใด้บังคับใครนะครับ แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคน หากแม้นมีท่านใดกล่าว่าฎ้ออีฟ ก็ขอให้พิจารณาคำพูดของท่านอิหม่ามนะวาวีย์ว่า บรรดานักวิชาการหะดิษมีความเห็นให้นำมาปฏิบัติ

 

ขอบคุณ อ.อาลี กองเป็ง

แบ่งปัน