พี่น้องมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อฉลองวันอีดิ้ลฟิตรีหรือวันรายอ ทำให้รถไฟขาล่อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุกขบวน เริ่มมีผู้โดยสารแน่นและเต็มทุกขบวนโดยเฉพะขบวนรถไฟฟรี

ชาวไทยมุสลิมโดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อฉลองวันรายอ หลังสิ้นสุดการถือศีลอด ซึ่งบรรยากาศที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่รถไฟขาล่อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุกขบวน ทั้งขบวนรถท้องถิ่นและขบวนรถจากกรุงเทพฯ มีผู้โดยสารซึ่งเป็นพี่น้องชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางหนาแน่น

เจ้าหน้าที่รถไฟ เปิดเผยว่า ในช่วง 4 วัน ก่อนสิ้นสุดการถือศีลอดรถไฟปลายทาง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะหนาแน่นเป็นพิเศษ เพราะชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปทำงานและเรียนทั้งในกรุงเทพฯ และหลายจังหวัดในภาคใต้ จะเดินทางกลับบ้านเพื่อร่วมเทศกาลฮารีรายอ ในขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มมาตรการคุมเข้มรถไฟในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกำลัง อส.10 นาย บนขบวนรถ พร้อมลาดตระเวนเส้นทางในพื้นที่เสี่ยง และเฝ้าสังเกตสิ่งของต้องสงสัยบริเวณสถานีรถไฟทุกเเห่ง

แบ่งปัน