พี่น้องมุสลิมและจิตอาสาร่วมพัฒนากุโบร์รำลึกถึงบรรพบุรุษ ที่กุโบร์ (สถานที่ฝังศพอิสลาม) บ้านดาหลำ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล

นายสามารถ ชำนาญเพาะ รองประธานคณะกรรมอิสลามประจำจังหวัดสตูล และอีหม่ามมัสยิดเอี๊ยะซาน บ้านดาหลำ พร้อมด้วยคอเต็บ บิหลั่น สัปบุรุษ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนในพื้นที่ และตำบลใกล้เคียง กว่า 200 คน ร่วมกันพัฒนากุโบร์ (สถานที่ฝังศพอิสลาม) บ้านดาหลำ

นายสามารถ ชำนาญเพาะ รองประธานคณะกรรมอิสลามประจำจังหวัดสตูล กล่าวว่า จากเรื่องที่เล่าต่อกันมากว่า 200 ปี ว่า มีนายยูโซู๊ะ (ไม่ทราบนามสกุล) ได้ล่องแพมาตามสายน้ำ มาแวะพักที่บ้านดาหลำ หลังจากนั้นนายยูโซ๊ะ ป่วยและเสียชีวิต พี่น้องมุสลิมจึงได้นำศพนายยูโซ๊ะมาฝัง ในบริเวณกุโบร์แห่งนี้เป็นศพแรก และหลังจากนั้นพื้นที่บริเวณกุโบร์แห่งนี้จึงเป็นสถานที่ฝังศพของพี่น้องมุสลิมเรื่อยมา จนปัจจุบันมีประมาณ 500 หลุม ทุกปีเหล่าพี่น้องมุสลิมในพื้นที่บ้านดาหลำและใกล้เคียง จะร่วมกันพัฒนากุโบร์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณกุโบร์ ส่วนการพัฒนาย่อยจะมีเป็นประจำประมาณเดือนละครั้ง การร่วมกันพัฒนากุโบร์เป็นการร่วมพลังความรัก ความสามัคคี ของบุตรหลานเพื่อรำลึกถึงบรรพบุรุษและญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะมาสานต่อในเรื่องการพัฒนาและเรื่องอื่นๆ ในชุมชน หมู่บ้านด้วยการพัฒนากุโบร์ครั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมต่างนำเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ในการพัฒนาทั้งพร้า จอบ เครื่องตัดหญ้า รถขนขยะ หรืออุปกรณ์อื่นๆ มาร่วมพัฒนา นอกจากพี่น้องมุสลิมในพื้นที่แล้ว ยังมีพี่น้องในพื้นที่ใกล้เคียงและต่างพื้นที่มาร่วมแรงร่วมใจ นำอาหารและเครื่องดื่มมาสนับสนุนด้วย และหลังจากเสร็จภารกิจการพัฒนา ทุกคนก็ร่วมดุอาร์ ขอพรจากเอกองค์อัลเลาะห์ ให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับที่ถูกฝังไว้ในกุโบร์แห่งนี้ด้วย

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน