พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่ยะลา แห่เดินทางกลับบ้านด้วยรถไฟ เฉลิมฉลองฮารีรอยอฮัจยี คึกคัก

วันนี้ 31 ส.ค. 60 เวลา 06.30 น. ที่สถานีรถไฟยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดยะลา ต่างทยอยซื้อตั๋วเดินทางด้วยขบวนรถไฟ เพื่อกลับบ้าน เฉลิมฉลองต้อนรับเทศกาลฮารีรายอฮัจยี ตรุษอีฎิ้ลอัดฮา ปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 เป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยรถท้องถิ่นที่ 453 ยะลา-สุไหงโก-ลก ประชาชนได้ซื้อตั๋วขึ้นรถไฟเป็นจำนวนมาก เพื่อเดินทางกลับบ้าน ขณะที่ขวบนรถท้องถิ่น ขบวนที่ 456 ยะลา-นครศรีธรรมราช ประชาชนใช้รถไฟเดินทางเป็นจำนวนมากเช่นกัน ท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟ เจ้าหน้าที่ อส. อย่างเข้มงวด ขณะเดียวกันบรรยากาศการจับจ่ายซื้อของ อาหารคาว หวาน เพื่อเตรียมเฉลิมฉลองฮารีรายอฮัจยี ที่ตลาดรถไฟยะลา เป็นไปอย่างคึกคัก

นายอามะ ลาเต๊ะ นายสถานีรถไฟยะลา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักจุฬาราชมนตรี ประการให้วันอีฎิ้ลอัดฮา ปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 ตรงกับวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ดังนั้นพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา ส่วนใหญ่นิยมใช้การเดินทางโดยรถไฟ ขณะที่ตั๋วโดยสารขาลง กรุงเทพฯ ปลายทางสุไหงโก-ลก ถูกจองเต็มทุกขบวน เนื่องจากพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่ไปทำงานต่างเป็นจำนวนมาก ต่างเดินทางกลับมาเฉลิมฉลองฮารีรายอฮัจยี โดยทางสถานีรถไฟในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะนี้ได้มีการเพิ่มตู้โดยสารทุกขบวน โดยเฉพาะขบวนท้องถิ่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในห้วงใกล้เข้าสู่เทศกาลฮารีรายอฮัจยี ขณะที่มาตราการการดูแลรักษาความปลอดภัยนั้น มีการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย อย่างเต็มที่ ทั้งที่สถานี บนรถไฟ และตามเส้นทางสถานีย่อยต่างๆ ในพื้นที่ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในห้วงใกล้เทศกาลฮารีรายออย่างเต็มที่

ด้านนายกูดิง ดาตู ผู้โดยสารรถไฟ เปิดเผยว่า ปกติทุกๆ ปี ในห้วงเทศกาลรายอฮัจยี ตนเองและครอบครัวจะใช้การเดินทางโดยรถไฟ เพื่อเดินทางกลับบ้านที่ตันหยงมัส จังหวัดนราธวาส เพื่อร่วมฉลองทศกาลฮารีรายอฮัจยี ตรุษอีฎิ้ลอัดฮา กับครอบครัว โดยส่วนตัวมีความมั่นใจในความปลอดภัยของการรถไฟ สะดวก ประหยัด มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ ซึ่งรายอฮัจยี พี่น้องชาวไทยมุสลิมจะมีการประกอบพิธีเชือดเนื้อ กุรบาร เพื่อแจกจ่ายแก่คนยากไร้

03

01

 

แบ่งปัน