พี่น้องชาวมุสลิมในจังหวัดสตูล กว่า 1,000 คน ร่วมละหมาด เนื่องในโอกาสวันฮารีรายาตรุษอีดิ้ลฟิตรี ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

วันนี้ (24 พ.ค. 63) เวลา 07.45 น.ที่มัสยิดมำบัง หรือมัสยิดกลางจังหวัดสตูล นายยูโสป สลาม อีหม่ามมัสยิดกลางจังหวัดสตูล นำพี่น้องชาวไทยมุสลิมหญิง-ชาย ร่วม 1,000 คน ละหมาดเนื่องในโอกาสวันฮารีรายาตรุษอีดิ้ลฟิตรี ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

โดยทางคณะกรรมการมัสยิดกลางจังหวัดสตูล ได้เข้มงวดตามมาตรการของสำนักจุฬาราชมนตรี และกระทรวงสาธารณสุข คือ ก่อนเข้าละหมาดจะตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัยทุกคน หากใครไม่สวมหน้ากากอนามัยทางมัสยิดฯ มีการเตรียมหน้ากากไว้ให้ รวมถึงการนำผ้าปูละหมาดของตนเองมาจากบ้าน

ทั้งนี้เนื่องจากการละหมาดดังกล่าวต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง โดยยืนห่างกัน จึงทำให้พื้นที่ละหมาดภายในมัสยิดไม่เพียงพอ ทางคณะกรรมการมัสยิดฯ จึงได้แยกให้ผู้หญิงละหมาดภายในอาคารมัสยิด ส่วนผู้ชายละหมาดบริเวณโดยรอบมัสยิด ซึ่งใช้เวลาในการทำพิธีละหมาดฯประมาณ 20 นาที และหลังละหมาดเสร็จแล้วต่างคนต่างแยกย้ายกลับทันที

แบ่งปัน